Forældrebestyrelse

Vores bestyrelse består af 5 forældre repræsentanter, samt 2 suppleanter der alle er valgt af forældre gruppen. Derudover er der 2 personalerepræsentanter én fra børnehaven og én fra ASF gruppen, afdelingslederen og den overordnede dagtilbudsleder, der også er referent.

Bestyrelsesmedlemmerne bliver valgt for en 2 årig periode, hvor halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år.

Vi har valg til bestyrelsen i 2. kvartal hvert år.

Formand:
Anne Rom Hansen

Næstformand:
Mona Eksteen Nørgaard

Kasserer:
Malene Glerup

Bestyrelsesmedlemmer:
Helle Thagaard
Kristina Lyager Eskesen

Suppleant:
Louise Hansen
Karina Bøje Brixstein Nielsen

Medarbejderrepræsentanter:
Anette Jungersen
Heriette Christensen
Lone Kjær

Områdeleder/referent:
Annie Brøndum Andersen

Afdelingsleder:
Tina Nygaard Nielsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Børnehuset Biersted
Sundbyvej 30 Biersted
9440 Åbybro
Tlf.: 72 57 83 00
boernehuset@jammerbugt.dk

Overordnet dagtilbudsleder
Annie Brøndum Andersen
inn@jammerbugt.dk

Afdelingsleder
Tina Nygaard Nielsen
tnn@jammerbugt.dk

Åbningstider

Mandag-torsdag:
06.15– 17.00

Fredag:
06.15 – 16.00

Nyttige links

Download Adobe Reader