Børnene passer gederne

Gederne er en del af hverdagen for børnene i børnehaven. Børnene inddrages i pasningen af dem.

Børnene lærer, at gederne er afhængige af, at vi sørger for dem

  • De skal have mad.
  • Der skal muges ud.
  • Der skal klippes grene af pilebusken hver dag, for at gederne kan få noget at gnave i og noget at foretage sig, når de er bag et hegn hele tiden.
  • Der skal kæles med dem.

Børnene lærer begyndende ansvarsfølelse og empati 

  • I et fællesskab med andre børn og voksne.
  • De lærer at omgås dyr på en hensigtsmæssigt, kærlig og omsorgsfuld måde.
  • Dyrene møder børnene uden forbehold, og det kan betyde, at nogle børn bruger dyrene som en god ven, en fortrolig, som man kan hygge sig sammen med.

Børnene lærer af de voksne, at alt levende skal behandles ordentligt 

  • Vi oplever i Børnehaven, at kæledyr, og samværet med dem, kan spille en vigtig rolle for børnene følelsesmæssigt og socialt.

Kontakt

Børnehuset Biersted
Sundbyvej 30 Biersted
9440 Åbybro
Tlf.: 72 57 83 00
boernehuset@jammerbugt.dk

Overordnet dagtilbudsleder
Annie Brøndum Andersen
inn@jammerbugt.dk

Afdelingsleder
Lotte Falkenby
lfa@jammerbugt.dk

Åbningstider

Mandag-torsdag:
06.15– 16.45

Fredag:
06.15 – 15.45