Vi deltager i udviklingsprogrammet "Fremtidens dagtilbud" fra august 2014 - juli 2016

Et forsknings- og udviklingsprogram som skal styrke børns trivsel og læring i dagtilbud.

Institut for Pædagogik og Læring ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting har fået midler fra Socialstyrelsen til sammen med 15 kommuner at udvikle og afprøve udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud.Jammerbugt er én af de 15 kommuner, som har indgået aftale om at deltage i udviklingsprogrammet.

Udviklingsprogrammet skal give viden om, hvordan man understøtter børns læring og udvikling gennem en målrettet og systematisk pædagogik og et systematisk forældresamarbejde, hvor dagtilbuddets ledelse er drivkraft. Det gælder både dagplejen, vuggestuer, børnehaver. Programmet vil blive afprøvet i dagtilbuddene efter sommerferien 2014 og frem til og med sommeren 2016.
Hvorfor deltager Jammerbugt i Fremtidens dagtilbud?

Dagtilbudschef Harriet Meisner udtaler:
"Dagtilbuddene i Jammerbugt kommune er allerede i en rivende udvikling. Netop derfor ser vi det som en gevinst at deltage i udviklingsprogrammet. Projektet giver os mulighed for systematiseret at videreudvikle didaktiske processer i forhold til arbejdet med den pædagogiske læreplan. Vi får en unik mulighed igennem evidensbaseret forskning at få fokus på det som virker, og hvad det er som vi skal gøre mere af"

Om fremtidens Dagtilbud
Fremtidens Dagtilbud er et udviklingsprogram, der understøtter børns læring og udvikling gennem målrettet og systematisk arbejde med seks komponenter:
• Målrettet og videnbaseret praksis
• Pædagogisk didaktik
• Forældreinvolvering
• It og digitale læreprocesser
• Kompetenceudvikling
Selve indholdet i de enkelte komponenter i indsatsen udvikles med inddragelse af førende eksperter inden for de seks læreplanstemaer, pædagogisk didaktik, pædagogisk ledelse og forældresamarbejde. En række repræsentanter for praksisfeltet, herunder både ledere og medarbejdere fra dagplejen, vuggestuer og børnehaver indgår også i programudviklingen
Som en del af programmet gennemføres en undersøgelse af udviklingsprogrammet effekt, hvor dagtilbuddene efter lodtrækning inddeles i fem grupper. Disse grupper skal afprøve udviklingsprogrammets forskellige komponenter i forskellig rækkefølge for at kunne vurdere, hvad der giver den mest positive effekt for børnene. Effekten af indsatsen undersøges blandt ca. 9.000 børn i alderen 0-6 år.

Kommunens udbytte
Ved at deltage i projektet får dagtilbuddene en unik mulighed for at bidrage til at forbedre kvaliteten i de danske dagtilbud. Konkret får de deltagende dagtilbud i kommunen:
• En struktureret ramme for et løft af kvaliteten i de deltagende dagtilbud baseret på nyeste viden og forskning
• Evidensbasering af arbejde med pædagogiske læreplanstemaer
• Mulighed for indflydelse på, hvordan interventionen tilrettelægges
• Efteruddannelse og kompetenceløft af pædagogiske konsulenter, dagtilbudsledere og pædagoger
• Tablets stilles til rådighed i alle dagtilbud og dagplejegrupper og der vil være fokus på digitalisering, herunder adgang til it-baserede refleksionsredskaber.

 

Læs om "Fremtidens dagtilbud" i pdf-fil

 

 

 

Software til læsning af pdf-fil finder du i højre side under link.

Kontakt

Børnehuset Biersted
Sundbyvej 30 Biersted
9440 Åbybro
Tlf.: 72 57 83 00
boernehuset@jammerbugt.dk

Overordnet dagtilbudsleder
Annie Brøndum Andersen
inn@jammerbugt.dk 

 

Åbningstider

Mandag-torsdag:
06.15– 16.55

Fredag:
06.15 – 16.00

Nyttige links

Download Adobe Reader