Lilla Gruppe

Mål for ASF afdelingen (lilla gruppe), Børnehuset Biersted:

 

ASF afdelingen/Lilla gruppe startede op pr. 1/2 – 2013 og er normeret til 7 børn i alderen 3-6 år med særlige behov, herunder særligt sensitive børn, børn med ASF- autisme spektrum forstyrrelser og andre former for udviklingsforstyrrelser. Børnene har dog ikke nødvendigvis en diagnose, når de optages i børnehaven. Lilla gruppe har egen afdeling med separat indgang. Der er fokus på et roligt miljø med enkel indretning og mulighed for afskærmning. Der anvendes piktogrammer/billeder, timetimer og ugeskema, som en del af den daglige struktur. Rummene i afdelingen er funktionsopdelt, i form af et stille/afslapningsrum, legerum, ”arbejdsrum”, fælles rum. Derudover, er gangen/garderoben indrettet med en madras, ribbe og sansegynge for at styrke barnet motorisk.

Der er ansat to pædagoger med viden og erfaring inden for arbejdet med børn med særlige behov. Der lægges vægt på faglig kompetence og udvikling, hvilket betyder at de ansatte løbende modtager supervision, deltager i konferencer og kurser. Herunder har begge pædagoger gennemført TEACCH kursus. I perioder, er der også en studerende tilknyttet gruppen, der ligeledes er med til at skabe et dynamisk miljø i form af reflekterende spørgsmål og overvejelser over praksis. Pædagogerne på gruppen udarbejder en udviklingsplan på det enkelte barn, som primært ligger til grund for det daglige arbejde med barnets trivsel og udvikling. Udviklingsplanerne er de ansattes ”redskab” ift. valg af pædagogiske indsatsområder. De bruges til at konkretisere barnets ressourcer og udviklingspotentiale. Vi arbejder ud fra TEACCH principperne, som i praksis betyder: - Tydelig struktur - Kendte rammer - Forudsigelighed - Visuel støtte Da der arbejdes ud fra det enkelte barns behov og kompetencer, vil der være forskel på hvordan TEACCH inddrages i arbejdet med barnet.

Vi arbejder på at skabe et inkluderende miljø. Det vil sige at børnene inkluderes i den øvrige del af børnehaven på de tidspunkter, hvor det skønnes, at børnene trives med det og udvikles af det. Da børn med særlige behov kan have vanskeligheder ved at agere i sociale sammenhænge, har vi fokus på at understøtte leg, kommunikation og samvær med andre børn. Dette lægger vi vægt på, da vi mener, det har betydning for barnets udvikling og læring. ASF gruppen deltager i børnehavens temaarbejde og arbejder også med i husets traditioner, i det omfang det er muligt ift. børnenes individuelle behov. Ligeledes arbejdes der ud fra læreplanerne på en lidt anderledes måde end den øvrige del af børnehaven. Som udgangspunkt, er lilla gruppes hverdag forudsigelig med få variationer. Dog har vi en fast tur-dag, svømning hver 14. dag, kognitiv træning, maddag, motorik mm. Vi lægger stor vægt på at forberede børnene før en aktivitet, ligesom vi har fokus på afspænding efter endt aktivitet. Vi anser forældrene for at være de vigtigste samarbejdspartnere i arbejdet med det enkelte barn, da det er dem, der kender barnet bedst. Vi tilrettelægger barnets hverdag i samspil med forældrene og er lydhøre over for deres behov og ønsker. På den måde, kan vi sammen støtte barnets udvikling bedst muligt. Vi har der udover tæt samarbejde med PPR(pædagogisk, psykologisk rådgivning) – talepædagog, psykolog. Ligeledes samarbejder vi, ved behov, med ergo/fysioterapeut. Vi har desuden haft kontakt med VISO og Center for børn med autisme og ADHD i Aalborg.

Kontakt

Børnehuset Biersted
Sundbyvej 30 Biersted
9440 Åbybro
Tlf.: 72 57 83 00
boernehuset@jammerbugt.dk

Overordnet dagtilbudsleder
Annie Brøndum Andersen
inn@jammerbugt.dk

Afdelingsleder
Lotte Falkenby
lfa@jammerbugt.dk

Åbningstider

Mandag-torsdag:
06.05– 16.45

Fredag:
06.05 – 16.10