Om Børnehuset Biersted

Børnehuset Biersted er en dejlig børnehave med et meget stort udeareal. Børnehuset er opstået i 2013 efter sammenlægning af Bjessingbo og Kernehuset. Vi er nu den eneste børnehave i Biersted; - et mindre landsbysamfund i den nordøstlige del af Jammerbugt Kommune.

Velkommen til Børnehuset Biersted

Børnehuset Biersted er en stor og hyggelig børnehave, der ligger som den eneste børnehave i Biersted by. Børnehuset Biersted er en del af området Aaby Øst som også tæller Aabyhaven Vuggestue og Børnehave i Aabybro. Hver enhed har en afdelingsleder og samlet en overordnet dagtilbudsleder. De enkelte enheder samarbejder om faglig udvikling og sparring på tværs af området.

Vi ligger i udkanten af byen ud mod marker og natur. Skolen, som vi har et godt og tæt samarbejde med, ligger 5 - 10 minutters gang fra børnehaven.

Børnehuset Biersted er normeret til 100 børn, og vi modtager som udgangspunkt alle børn, der skal i børnehave i Biersted og opland. Vi har i gennemsnit ca. 65 børn indskrevet henover året.

Vi er stueopdelt:

Gul stue, som er modtagegruppe for børn fra 2 år og 11 måneder til omkring 3 år og 6 måneder

Grøn og rød stue er mellemgrupperne, hvor børnene starter når de er omkring 3 år 6 måneder. 

Blå stue er for kommende skolebørn, her starter barnet året før børnene skal i skole. 

Vi tilstræber at have en fordeling af personaleressourcer med ca. 60-70 % uddannet personale og 30-40 % uudannet personale

Børnehaven er kendetegnet som en institution med en hyggelig atmosfære, gode fysiske inden- og udendørsarealer, et professionelt miljø, der konstant er i faglig udvikling og forandring. Vi arbejder ud fra metoden ICDP.

Børnehaven er totalrenoveret i 2013 og fremstår nu som en lys og tidssvarende daginstitution med flere legepladser, der altid er under udvikling. Legepladsen tager udgangspunkt i naturen, med mulighed for motoriske udfoldelser. Vi har geder, der løber rundt på legepladen, sammen med børnene og har en forholdsvis nyplantet frugtlund og skovareal.

Børnehaven har fysiske rammer til 100 børn fordelt på 4-5 stuer. 

ASF Gruppen - Lilla gruppe

Vi har tilknyttet en lille special gruppe for børn indenfor austisme spektrum forstyrrelser til Børnehuset. Gruppen er normeret til 4 - 6 børn. Lilla gruppe og børnehavedelen deler legeplads, sal og det store køkken, ligesom de ofte er på besøg hos hinanden.

Kontakt

Børnehuset Biersted
Sundbyvej 30 Biersted
9440 Åbybro
Tlf.: 72 57 83 00
boernehuset@jammerbugt.dk

Overordnet dagtilbudsleder
Annie Brøndum Andersen
inn@jammerbugt.dk

Afdelingsleder
Tina Nygaard Nielsen
tnn@jammerbugt.dk

Åbningstider

Mandag-torsdag:
06.15– 17.00

Fredag:
06.15 – 16.00