Politikker

Vi arbejder med de politikker, som Jammerbugt kommune har besluttet for de ansatte.

Det foregår på vores medmøder.

Vi følger Jammerbugt kommunes personalepolitik og udarbejder lokale politikker omkring:

1)Forebyggelse af arbejdsbetinget stress

2) Vi er ved at udarbejde enpolitik der forebygger chikane og mobning i personalegruppen.

3) Vi vil inden udgangen af 2014 udarbejde en politik til forebyggelse og håndtering af evt.  vold og trusler på arbejdspladsen 

Politikkerne vil kunne ses ses af de ansatte i børnehavens apv mappe.