Politikker

Vi arbejder med de politikker, som Jammerbugt kommune har besluttet for de ansatte.

Det foregår på vores medmøder.

Vi følger Jammerbugt kommunes personalepolitik og udarbejder lokale politikker omkring:

1) Forebyggelse af arbejdsbetinget stress

2) Vi er ved at udarbejde en politik der forebygger chikane og mobning i personalegruppen.