Uddannelse

Kompetenceudvikling.

Vi lægger stor vægt på uddannelse og kompetenceudvikling, fordi det fremmer kvaliteten af det faglige miljø. I 2013/14 har vi deltaget i eller vil vi deltage i følgende uddannelser :

Diplomuddannelse i social inklusion (2013)

ICDP uddannelse (2014)

Teach metoden ift. ASF afdelingen (2014)

Pioneruddannelse/udfordringer i det pædagogiske arbejde (2014)

Desuden deltager vi i aktuelle konferencer, oplæg og foredrag når de passer ind i de behov vi har for ny viden.